sauli2.jpg (21K)

Sauli Suominen

Kontakt

Jag bor i Finland och har svenska som modersmål. Inom mitt yrke och genom forskning har jag specialiserat mig på två temahelheter. Det första är personligt ombud. Det andra är uppmärksamhetsstörning (ADHD attention deficit hyperactivity disorder); i Sverige används även diagnosen DAMP. Du kan bekanta mig med mina föreläsningar och artiklar genom att välja något av nedanstående alternativ.

Läs mera om personligt ombud
Wikipedia: Personligt ombud

Läs mera om uppmärksamhetsstörning, ADHD, DAMP
Polariseringen kring begreppet ADHD - från konflikt till en gemensam förståelse
SMT Vol 90, Nr 3 (2013) (pdf)

Ta gärna kontakt!

sauli.suominen@palveluohjaus.fi


Kontakt: sauli.suominen@palveluohjaus.fi - Copyright © Sauli Suominen