takit1.jpg (39K)

Moniselitteinen tarkkaavuushäiriö (ADHD), (DAMP)

Tarkkaavuushäiriö on kiistellyimpiä lapsuudenajan diagnooseja. Diagnoosin lisääntyminen ja lääkehoito (erityisesti amfetamiiniderivaateilla) on johtanut mielipiteiden vastakkainasetteluun. Yhtäältä kehitystä on pidetty myönteisenä, pääseehän näin moni häiriöstä kärsivä hoidon piiriin. Tutkimustulosten mukaan lääkityksellä voidaan auttaa valtaosaa häiriöstä kärsiviä.

Toisaalta kehitykseen on suhtauduttu kriittisesti. Eikö valokeilaa tulisi kääntää yhteiskuntaan päin jos yhä useampi yksilö joudutaan diagnosoimaan? Voiko yhteiskunnan murros, liian suuret koululuokat ja liian suuret vaatimukset selittää diagnoosin lisääntyneen tarpeen? Onko normaalisuuden määritelmän kaventuminen lisännyt sen ulkopuolelle jäävien määrää? Näitä kysymyksiä ovat pohtineet sekä sosiologit että lääketieteilijät.

Kehitys on johtanut erityisesti Ruotsissa mielipiteiden syvään kahtiajakoon. Tarkkaavuushäiriödiagnoosiin joko uskotaan tai siihen suhtaudutaan kriittisesti. Kenties eri näkökulmat eivät ole toistensa vastakohtia, vaan avaavat erilaisia näkökulmia samaan asiaan?

Lähteet

Kirjoittamani tarkkaavuushäiriötä käsittelevät artikkelit:
Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen (pdf)
Tarkkaavuushäiriön (ADHD) kehittyminen lääketieteelliseksi diagnoosiksi (pdf)

Sauli Suominen


Yhteys: sauli.suominen@palveluohjaus.fi