Sauli Suominen


sauli_suominen.jpg (49K)

Palveluohjaus

Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaalle saattaa vuoden aikana kertyä satoja palvelusuoritteita mutta ei yhtään hyvää kohtaamista kenenkään ammattilaisen kanssa.

Pahenevien ongelmien ratkaisuksi tarjotaan yhä pidemmälle erikoistuneita hoito-organisaatioita, palvelusuoritteita ja menetelmiä, ei inhimillistä kohtaamista.

Palveluohjaus (PO) perustuu hyvään kohtaamiseen asiakkaan ja työntekijän välillä. PO johtaa asiakkaan itsenäisen ja aktiivisen elämän lisääntymiseen ja huomattaviin yhteiskuntataloudellisiin voittoihin.

Tule kanssani tutustumaan Hyvään Palveluohjaukseen!

Suomen Palveluohjausyhdistys

fblogo Suomen Palveluohjausyhdistys Facebookissa

Tarkkaavuushäiriö

Ihmiselle diagnoosin saaminen vuosia kestäneiden elämänhallinnan vaikeuksien jälkeen, voi olla helpottava kokemus: Vika ei ole minussa!

Diagnoosin lisääntyminen ei ilmiönä ole ongelmaton. Tulisiko häiriöiden syytä myös etsiä liian suurista koululuokista ja yhteiskunnan murroksesta?

Monet koulumaailman edustajat ovat kantaneet huolta normaalisuuden kaventumisesta.

Tule kanssani rakentamaan siltaa tarkkaavuushäiriön ja normaalisuuden väliin!

Sauli Suominen
Valtiotieteiden lisensiaatti,
perheterapeutti, työnohjaaja


Yhteys: sauli.suominen@palveluohjaus.fi - Copyright © Sauli Suominen